{$config.ganalytics}

AUDIOTECH s.r.o.

Hlavní činností společnosti je výroba audiovizuálních děl, zvláště pak zvuková produkce a postprodukce televizních a rozhlasových pořadů, a výroba reklamních rozhlasových a TV spotů, výroba českých znění celovečerních filmů a seriálů a výroba rozhlasových znělek a promotion. AudioTech, s.r.o. realizuje i ozvučení multimediálních prezentací, výukových programů a počítačových her. Společnost zajišťuje i vyrovnání autorských honorářů a autorských práv k veřejnému provozování převodem na třetí osobu - klienta.

Společnost AudioTech, s.r.o. vznikla v lednu 2000. V současné době je  AudioTech, s.r.o. členem mediální skupiny Media Bohemia, a.s.

Společnost AudioTech, s.r.o. disponuje vlastním technickým a produkčním zázemím na nejvyšší profesionální úrovni. Technické vybavení je pravidelně doplňováno v souladu s novými technologickými trendy a požadavky zákazníků. Produkční kapacity společnosti byly na základě rostoucí poptávky klientů od založení společnosti ztrojnásobeny. V roce 2007 společnost AudioTech, s.r.o. založila další produkční centrum v Plzni s kapacitou tří plně vybavených studií a v lednu 2011 jsme otevřeli další pobočku v Hradci Králové.

AudioTech, s.r.o. se snaží přispívat ke kvalitativnímu růstu audiovizuální tvorby v ČR. Pravidelně se podílí na pořádání odborných konferencí (např. NAB European Conference), a zástupci společnosti jsou opakovaně zváni k účasti v porotách odborných soutěží (Prix Bohemia Radio, Zlatá Pavučina). Účastníme se renomovaných soutěží audiovizuálních pořadů (Cena Františka Filipovského za dabing, Zlatá pecka).

Hlavní podnikatelskou filosofií společnosti AudioTech, s.r.o. je maximální flexibilita k požadavkům klientů a serióznost v podnikatelských vztazích. Proti společnosti AudioTech nejsou a nebyly vedeny žádné soudní spory, účetnictví společnosti je auditované a vůči všem obchodním partnerům i orgánům státní správy nemá firma žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Telefon :
+420 602 31 70 70
email :
info@audiotech.cz

naši klienti: